Systém zapustených zberných nádob prináša pre mesto i jeho obyvateľov veľa výhod. Tou základnou  je efektívne využitie voľných plôch. Takto umiestnené zberné nádoby nezaberajú veľa miesta, tou ďalšou výhodou je, že vytvárajú dobrý predpoklad, aby priestor v okolí bol čistý a estetický.  
Radnica už v týchto dňoch plánuje vybudovať ďalšie podzemné stojiská na sídlisku Žarec a na Mierovej ulici. Kontajnery sú zakúpené, čaká sa už len na ich osadenie. Mesto, ale zápasí s problém a prosí obyvateľov o spoluprácu.

Primátor Milan Gura: „Práve na Mierovej ulice by sa mali prejaviť všetky výhody takéhoto typu zberných nádob. Zatraktívnime okolie, vybudujeme modrené stojiská a vytvoríme nové parkovacie miesta. Doterajšie skúsenosti ukázali, že niektorí občania tento prechod na moderný zber pochopili po svojom a začali odpady vykladať mimo kontajnerov. Vznikali čierne skládky, ktoré zamestnanci prácne upratujú pri zbere odpadov. K tomu, aby naše okolie bolo dôstojné, musíme prispieť zodpovedným prístupom všetci. Používajte polopodzemné kontajnery a nezabúdajte, že veľkorozmerné odpady patria na zberný dvor.“

Niektorí obyvatelia po zavedení polopodzemných kontajnerov na Chalupkovej ulici prestali separovať,  vývoz  odpadu sa strojnásobil, disciplína časti obyvateľov  sa rapídne zhoršila. Vedenie radnice má hlavu v smútku.

Koberce, chleby, plastové fľaše, staré televízory, elektrospotrebiče,– takmer všetko, čo si vieme predstaviť vyhadzovali niektorí práve do nových polopodzemných kontajnerov. Radnica ich tam umiestnila aby sa miestnym zvýšil komfort bývania, opak sa stal pravdou. Zastrašujúcim prípadom boli posledné Vianočné sviatky, kým dovtedy vyvážalo mesto odpad 2-krát do týždňa, počas Vianoc v priebehu 10 dní to bolo 5-krát, teda každý druhý deň. Celkovo sa vyviezlo 99 tisíc litrov odpadu.

Mesto v tejto súvislosti vyzýva občanov prostredníctvom letákov, aby neukladali odpad na inom mieste ako je určené. Radnica pripomína, že „hriešnik“ sa takto vystavuje riziku zaplatenia pokuty až do výšky 1500 Eur.  

Na iný ako komunálny odpad je určený zberný dvor v priemyselnom parku na Podzávoze, ktorý je obyvateľom  k dispozícii každý pracovný deň a sobotu. 

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio