Milan Gura a jeho výsledky práce primátora mesta Čadca - pomáhať, spájať a slúžiť

V tomto čase chceme zažiť čo najviac krásnych momentov. Vianoce vnímame ako najkrajšie a najemotívnejšie sviatky roka. Darom najvzácnejším bude nepochybne dobré zdravie. Budeme si ho vzájomne pria...

všetky novinky

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio