Azda najkomplikovanejšia situácia v každej samospráve sú cestné komunikácie. Je tomu tak aj v našom meste. Množstvo ciest si každoročne vyžaduje na udržiavanie a rekonštrukciu nemalú sumu finančných prostriedkov.  Čadčianska radnica si ale „vyhrnula rukávy“ a pustila sa do práce. Minulý rok zvládla historicky najväčšiu opravu ciest v centre a na sídliskách. Ale nezabúda ani na prímestské časti. Vybudovalo sa množstvo úplne nových ciest, ale aj sa opravovalo. Radnica by bola určite najspokojnejšia, keby sa dalo každej požiadavke vyhovieť okamžite, žiaľ je to nemožné. Jednotlivé požiadavky z oprávnených dôvodov čakajú na svoju realizáciu. Tak tomu bolo aj v časti u Špindli. Obyvatelia už pár rokov čakali a konečne sa dočkali. Ich cesta bola zahrnutá v rozpočte na tento rok. Mesto k jej realizácii pristúpilo pred pár dňami. Po jej dokončení sa celkom určite zlepší kvalita bývania v tejto krásnej oblasti.

Milan Gura:“Som rád, že sme sa do tejto práce pustili. Obyvatelia boli trpezliví, za čo im celkom iste patrí vďaka. Verím, že postupne sa dostaneme všade kde je to potrebné.“

 

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio