Firma, ktorá za rekonštrukciu ciest z minulého roka zodpovedá, svoju chybu priznala. To, že cesty nie sú v požadovanej kvalite, si všimli nielen pracovníci mesta, ale aj mnohí obyvatelia. Podnetov na radnicu prišlo viacero.

V týchto dňoch vidieť na inkriminovaných úsekoch a plochách stavebné mechanizmy, ktoré dávajú veci do poriadku.  Problémom bola nekvalitná zmes, ktorú dodávateľ použil na komunikácie. Tuhá zima preverila materiály a použitý materiál. Po zime sa začali rozpadávať,  tvorili sa výtlky, jamy.

Nekvalitu potvrdila i odborná a chemická analýza. Hodnoty prekvapili radnicu i dodávateľa.  Nedokonalo namiešané zle frakcie štrku s nízkym obsahom spojiva spôsobili prepady na vozovke a lámanie povrchu.

Vedenie mesta v rámci zmluvného vzťahu požiadalo dodávateľskú firmu, aby dala cesty do poriadku. Popri tom pokračuje firma v obnove ďalších menších úsekov – ciest, chodníkov v Čadci, prevažne na sídlisku Kýčerka.

Konkrétne na ulici Mierovej, Gočárovej a Jášikovej. Budujú sa aj nové chodníky na ulici Okružnej a Kollára. V rámci obnovy sa podaril opraviť chodník od ulice Dukelských hrdinov až po budovu Krafe – Trade, spol. s.r.o. (ulica Okružná).

Primátor Milan Gura:  „Veľmi sme sa tešili minulý rok z masívnej rekonštrukcie ciest. Žiaľ, nebol som spokojný s výsledkom a spolu so mnou aj mnohí obyvatelia. Preto som dal okamžitý pokyn na nápravu. Reklamovali sme kvalitu a v týchto dňoch sú práce v plnom prúde.  Prosím obyvateľov o trpezlivosť. Mesto nestojí oprava nič,  nárokujeme si ju v rámci riadneho reklamačného procesu.“

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio