Všetci o školstve hovoria ako o priorite, ale obvykle to ostane iba pri slovách. Tu ponúkam istoty, že školstvo nie je pre mňa len priorita na papieri, ale skutočná. Od začiatku svojho pôsobenia pracujem na skvalitňovaní školstva v meste. To sa odrazilo nielen na lepších podmienkach pre žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení v meste.  

Školstvo za môjho pôsobenia na poste primátora napreduje a stáva sa „výkladnou skriňou“ v regióne Kysúc. Do rekonštrukcii, modernizácie škôl a učební sa našou snahou zo zdrojov EÚ preinvestovalo viac ako 6,5 milióna eur: rekonštrukcia telocviční pri ZŠ, modernizácia odborných školských učební na ZŠ, zvyšovanie odborných gramotností na ZŠ, zníženie energetickej náročnosti budov škôl v meste: nové okná, zateplenie, strechy. V tomto trende chcem pokračovať. Máme pred sebou ešte zopár výziev, ktoré čakajú na realizáciu.  

Nezatvorím žiadnu školu!

Pred nami je ďalšia výzva - riešenie energetickej krízy. Situácia s energetickou krízou a zvyšovaním cien energií začína ovplyvňovať už aj vzdelávanie. Školy zotrvávajú v neistote a rodičia v strachu, či opäť nebudú musieť suplovať výučbu a výchovu svojich detí v čase energetickej krízy, ktorej čelíme.  Aj tu sa ukazuje správnosť investícií, ktoré sme smerovali do školstva v meste.  Mesto v uplynulom období investovalo veľké finančné prostriedky do modernizácie škôl a školských zariadení. Takmer všetky naše školy majú zateplené budovy, rekonštruované strechy a vymenené okná, čo dáva pocit istoty, že v prípade energetickej krízy a jej enormného nárastu ciest za energie či regulácie kúrenia nehrozí ich zatvorenie v našom meste. 

Školstvo sa znovu musí stať prioritou pre štát

Školstvo naprieč Slovensku čelí nedostatočnému záujmu vlády o riešenie závažných problémov.

Problém mzdového ohodnotenia učiteľov a zamestnancov škôl je v rámci SR najvypuklejší. Napriek tomu, že v rámci preneseného výkonu štátnej správy nesie štát zodpovednosť za stanovenie mzdového ohodnotenia učiteľov a zamestnancov škôl, budem v rámci svojich zákonných kompetencií vyvíjať maximálne úsilie na zlepšenie ohodnotenia a postavenia učiteľov a zamestnancov škôl v našom meste.

Žijeme v mimoriadne ťažkých časoch. Za hranicami zúri vojna všetko okolo nás zdražuje a ceny energii vyleteli do astronomických výšin. Ja však budem robiť všetko pre to aby sme to spoločne zvládli.

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne