Vážení priatelia, Čadčania.
Vo funkcii primátora nášho mesta som tretie volebné obdobie. Za tie roky som získal mnoho skúsenosti. Tento post ma naučil poruzumeniu a prehľadu, čo naše mesto potrebuje. V dnešnej dobe je to hlavne pocit istoty, ľudskosti a určitý stupeň empatie pri riešení problémov, ktoré pred nás táto nie ľahká doba postavila. Toto sú hlavné dôvody prečo som sa rozhodol uchádzať sa o Vašu priazeň a kandidovať na post primátora aj v nasledujúcom období.

Verte, že toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko a veľmi dlho som zvažoval svoju kandidatúru. Žijeme vo veľmi ťažkej dobe, v ktorej nie je priestor na voľbu typu pokus omyl. Je mi jasné, že je pred nami zložité obdobie, na zvládnutie ktorého budú potrebné skúsenosti, súdržnosť, pocit určitých istôt a hlavne veľa porozumenia a ľudskosti. Za tie roky v čele nášho mesta ma život naučil mnohému. A to chcem využiť aj v týchto ťažkých časoch, kedy nám reálne hrozí energetická kríza, zdražovanie. Vždy som sa snažil byť o krok vpred.

Skúsenosti a pocit istoty ma viedli tým správnym smerom. Podarilo sa nám na najbližšie dva roky zazmluvniť ceny plynu pre Mestskú teplárenskú spoločnosť, ktorá zásobuje značnú časť mesta teplom. Toto dáva istotu pre občanov mesta, že cena tepla v najbližšom období nebude rapídne rásť tak, ako tomu bude v mnohých okolitých mestách a dedinách. Taktiež sme zásobili kotolňu MTS dostatočným množstvom uhlia a drevoštiepky, čím sme sa poistili pre prípad úplného zastavenia plynu, ktorým nás politici neustále strašia. Skúsenosti za tie roky vo funkcii mi ukázali, čo všetko ešte Čadca potrebuje. Určitú mieru ľudskosti a istoty potrebujú, čo sa týka vykurovania, aj občania, ktorí bývajú v rodinných domoch. Uhlia je málo a taktiež je problém s palivovým drevom. Na základe skúseností z minulých ťažkých období som inicioval stretnutie krízového štábu na Okresnom úrade v Čadci s jediným cieľom. Vytvoriť tlak na Ministerstvo ŽP, aby bolo palivové drevo vyhlásené za strategickú surovinu. Tým by sa zastavil vývoz dreva z Kysúc a v prípade potreby by bolo k dispozícií našim občanom. Problémov v tejto ťažkej dobe máme pred sebou veľmi veľa a treba ich riešiť.

Minulý týždeň nastúpili deti do škôl a škôlok. Sám som sa zúčastnil otvorenia školského roka na jednej z nich a cítil som zo strany samotných učiteľov, ale aj rodičov okrem radosti, ľudskosti a láskavosti aj určitú obavu. Nesmierna náročnosť na energie neobíde ani školské zariadenia. Aj tu sa ukázala skúsenosť a správnosť krokov, ktorými sme sa vydali. Takmer všetky naše školské zariadenia majú zateplené a vymené okná, čo dáva pocit istoty, že v prípade nedostatku energií nehrozí ich zatvorenie.

Veľmi dôležitou skutočnosťou tejto doby je strašiak nezamestnanosti. Taktiež bolo správnym krokom, že sme do nášho priemyselného parku dotiahli v minulosti firmy, ktoré zamestnávajú stovky našich obyvateľov. Zodpovednosť, empatia a skúsenosti viedli moje kroky koncom minulého týždňa na jednania s viacerými z nich. Osobe mi potvrdili, že momentálne sa prepúšťať nechystajú, a naopak výrobu by potrebovali rozšíriť. Aj to je dobrá správa pre občanov, v týchto nie ľahkých časoch.

Pri všetkom, čo sa nám v Čadci podarilo urobiť a nie je toho málo, sme určite urobili aj viaceré chyby. Ale kto nič nerobí, tak neurobí ani žiadnu chybu. Spoločne sme prežili ťažké obdobia snehových kalamít, ľadochodov, povodní, veterných smrští a v neposlednom rade posledné dva roky ukázali našu silu, kedy samospráva v mnohom suplovala štát. Toto všetko ma naučilo mnohému novému a dodalo mi to ďalšie nové skúsenosti a porozumenie.

Tak, ako som sa snažil byť vždy ľudský, empatický a pomáhať ľuďom, budem sa snažiť v tom pokračovať aj naďalej. Veď ľudskosť, porozumenie a pocit istoty, spoločne so skúsenosťami potrebuje naša spoločnosť asi najviac, naše mesto nevynímajúc.

Verím, že ak získam Vašu podporu, spoločne toto ťažké obdobie zvládneme.

 

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne