Narastajúci počet kremácií, nedostatok miest na pochovávanie zosnulých do zeme a mnoho ďalších otázok. Toto je problematika, ktorá sa každým rokom skloňuje v spojení s cintorínmi čoraz častejšie a obzvlášť v období dušičiek. Mesto Čadca sa preto rozhodlo, že túto problematiku chce riešiť.  Výsledkom je komplexný urnový háj  prezentujúci novodobú cintorínsku architektúru, ktorý kladie  dôraz na kvalitu, dlhotrvácnosť a ekológiu. 

Mesto novým kolumbárium rieši nedostatok hrobových miest 

V rámci prvej etapy sme vytvorili 380 buniek pre urny. Bunky sú o rozmeroch 40x40 (pre 1 – 2 urny) a o rozmeroch 60x40 (pre 2 – 4 urny). Urnový háj je okrem hrobov dotváraný aj mobiliárom a najbližších dňoch pribudne aj nová zeleň v pripravených záhonov. Súčasťou je aj sviečkový LED modul. 

„Ak bude záujem o kremácie naďalej stúpať, budeme pokračovať vo výstavbe ďalších urnových stien. Výhľadovo počítame s urnovými stenami aj na niektorých iných cintorínoch v meste,“ doplnil primátor mesta Ing. Milan Gura. 

Cena za prenájom urnovej schránky zatiaľ známa nie je 

Nové kolumbáriá bude možné využívať až po tom, ako mestské zastupiteľstvo schváli úpravu VZN, resp. prevádzkový poriadok pohrebísk mesta, v ktorom bude už zahrnutý aj poplatok za prenájom urnovej schránky.   

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne