Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 Univerzity tretieho veku UNIZA sa uskutočnilo dnes na pôde Mestského úradu v Čadci. 

Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov.

Úvodné slovo patrilo primátorovi mesta Ing. Milanovi Gurovi, ktorý poslucháčov Univerzity tretieho veku srdečne privítala a vyjadril potešenie, že sa môžu opäť spoločne stretávať na pôde Mestského úradu v Čadci. Sociálny kontakt je po tomto náročnom období, vyznačujúcim sa izoláciou často aj od najbližších osôb, v živote seniorov nesmierne dôležitý. O to viac je rád, že už 6 rok funguje výborná spolupráca s U3V. 

O vzdelávanie tejto vekovej vrstvy je záujem – dokazuje to aj pomerne vysoký počet prihlásených poslucháčov, čo je zároveň odzrkadlením toho, že ide o správne nasmerované financie zo strany mesta a vytvorenie tých najlepších podmienok pre vzdelanie a celkovo význam celoživotného vzdelávania. 

Na záver poprial seniorom veľa úspechov v školských laviciach.


Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne