V nedeľu 3. apríla 2022 sa v Dome Kultúry v Čadci konala už známa akcia Burzoblška, avšak tentoraz na inú tému. Burzoblška spojila tým správnych ľudí: tím známej a úspešnej Burzoblšky, vedenia a zamestnancov mesta Čadca, Domu kultúry v Čadci, Centra voľného času Čadca, dobrovoľníkov z Kericu, Materského centra Hrnčkej var, Organizácie cestovného ruchu Kysuce, pracovníkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci a dobrovoľníkov z Kysúc...

Na akcii našli návštevníci rôzne témy: 

Zbierka

Kysučania mohli podporiť zbierku pre Ukrajinu
Zároveň ľudia z Ukrajiny, ktorých na Kysuciach máme, mohli túto podporu využiť - najväčší záujem bolo o trvanlivé potraviny, drogériu, školské tašky, pomôcky a oblečenie, obuv a hračky.

Poď sa hrať

Znelo heslo v estrádnej sále. Toto miesto ožilo v detský raj. V jednej časti boli pripravené montessori aktivity z Materského centra Hrnček Var. V druhej časti si pripravili dobrovoľné aktivity študenti Primy z Gymnázia Čadca. A najväčšiu časť sály tvorili aktivity z CVČ. Centrum zároveň pripravilo zoznam možností trávenia voľného času pre ukrajinské deti. Svojim predstavením prispeli aj mažoretky. 

Pre ľudí z Ukrajiny, ktorí boli nútení opustiť domovy a hľadať útočisko u nás na Kysuciach sa pripravila informačná podpora. Tá bola zameraná na oblasť ubytovania, poskytnutia práce, informácií ohľadom lekárskej starostlivosti a života v našom meste. 

Zástupkyne z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovali informácie ohľadom možností práce a podpory. 
Pracovníci z mesta Čadca poskytovali informácie ohľadom života v našom meste. 
Pri individuálnych prekladoch týchto špecifických tém pomohli dobrovoľníci Ukrajinci, ktorí už v našom meste žijú dlhší čas. 

Celá akcia sa niesla v duchu solidarity, empatie, podpory a spájania sa. Kysučania prejavili cez túto akciu, akí dokážu byť láskaví a nápomocní. Všetkým patrí veľká vďaka.

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne