Hľadáme dobrovoľníkov – obyvateľov mesta Čadca, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 a boli by ochotní zúčastniť sa štúdie na zisťovanie prítomnosti a hladiny protilátok vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2. 

Cieľom štúdie je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných obyvateľov vybraných regiónov Slovenska voči ochoreniu Covid-19. Štúdiu realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na základe zadania Ministerstva zdravotníctva SR.

Ako bude testovanie prebiehať?

Úroveň protilátok sa bude zisťovať na základe niekoľkých kvapiek krvi z prsta. Zároveň každý z účastníkov vyplní krátky dotazník. Odber realizuje zdravotnícky pracovník alebo študent 4.-6. ročníka všeobecného alebo zubného lekárstva. Ide o minimálne invazívny zákrok, a nepredstavuje teda žiadne významné riziko.

Kedy a kde sa bude testovať?

Zber vzoriek od registrovaných účastníkov štúdie sa uskutočňuje v sobotu 20. novembra 2021  v Dome kultúry Čadca v čase od 08:30 do 12:30.
 
Účasť v štúdii je dobrovoľná a údaje budú anonymizované. V prípade záujmu účastníci štúdie obdržia informáciu o prítomnosti a hladine protilátok proti SARS-CoV-2 prostredníctvom SMS alebo e-mailu niekoľko dní po odbere.

Kto sa môže zúčastniť štúdie?

Respondent musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

  • trvalé bydlisko v meste Čadca,
  • vek 12 a viac rokov 
  • nezaočkovaný/-á proti Covid-19 
  • súhlas so zaradením do štúdie (podpis informovaného súhlasu) – v prípade maloletého účastníka štúdie (12-17 rokov) súhlas podpisuje zákonný zástupca

V prípade záujmu, prosím, kliknite na odkaz a vyplňte registračný formulár. Kapacita účasti dobrovoľníkov je limitovaná. V meste Čadca plánujú zdravotníci odber 200 vzoriek.  

Ako sa dozviem, či ma vybrali na testovanie?

V prípade, že budete zaradení medzi dobrovoľníkov, príde vám potvrdzovací e-mail. Ním a preukazom totožnosti sa preukážete pri registrácii. Bez potvrdenia registrácie nebude účastníka možné otestovať.

Zaregistrovať sa

Plagát k testovaniu

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne