Protest proti novej súdnej mape sa v stredu 13. 10. 2021 konal pred sídlom Okresného súdu v Čadci. Zamestnanci súdu, nespokojní obyvatelia a zástupcovia kysuckých samospráv protestovali proti plánovanému rušeniu tohto súdu.

Na rušenie fungujúceho, vybaveného súdu materiálne a personálne zabezpečeného, ktorý pracuje efektívne asi nik okrem ministerky Márií Kolíkovej nevidí racionálny dôvod. Presťahovanie do Žiliny by naviac znamenalo problém pre dochádzanie pracovníkov aj účastníkov konaní z Kysúc.

Ing. Milan Gura: „Sme pobúrení, že o zámere zrušiť súd, ktorý je súčasťou Kysúc od roku 1859 sa dozvedáme len z médií a zo strany kompetentných orgánov s nami a predstaviteľmi regiónu Kysuce nikto túto vec neprejednal. Okresný súd v Čadci spĺňa všetky atribúty na funkčnosť, špecializáciu a rýchlosť konania ako každý iný súd na Slovensku.“

Čo bude ďalej...

Zrušenie Okresného súdu Čadca bude mať následky aj pre iné inštitúcie, najmä Okresnú prokuratúru v Čadci, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresný úrad aj Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,... môžme logicky predpokladať následné zrušenie týchto inštitúcii.

HOVORÍME RÁZNE NIE LIKVIDÁCII OKRESNÉHO SÚDU V ČADCI

Podporte nás svojim podpisom v petícií. Vyplnené hárky môžete odovzdávať počas stránkových dní na Mestskom úrade v Čadci, 1. poschodie – sekretariát primátora. Ďakujeme

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne