Veterná kalamita pred jedenástimi rokmi v Čadci si vyžiadala množstvo materiálnych škôd.

Azda najhoršie dopadol park na Hviezdoslavovej ulici. Každoročne mesto organizuje Rezbárske sympózium – Čadca mesto so srdcom, ktorého hlavnou myšlienkou je vrátiť kalamitné drevo do mesta Čadca.

Úspech projektu Rezbárske sympózium Čadca – Mesto so srdcom potvrdzuje už jeho pripravovaný 11 ročník.
Sympózium bude prebiehať počas 4 dní (13. – 16. septembra 2021) sídlisko Žarec – Kurty Žarec, počas ktorých ľudoví rezbári vytvoria sochy a objekty podľa vlastných návrhov. 

Po kalamite drevo opäť ožíva

Sochy zo sympózií sú postupne osádzané na území mesta.  Najväčšej radosti a pozornosti sa teší Betlehem, ktorý je každý rok vystavený na námestí počas vianočných trhov. Niektoré si našli svoje miesto v areáloch škôl a robia deťom radosť, iné sú súčasťou mestského kúpaliska či postupne zveľaďovaného parku. Žiaľ sochy osadené nielen v parku sa nevyhli vandalizmu. Mesto ich dáva do pôvodného stavu a budú opäť osadené na svojich pôvodných miestach.
Sympózium je určené širokej verejnosti, ktorá bude mať možnosť vidieť ako vzniká umelecké dielo. Zároveň umožní stretnutie ľudových rezbárov za účelom prezentácie ich tvorivej práce, odborných skúseností a poznatkov v danom odbore.

Plagát k podujatiu

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne