Mestskí poslanci sa stretli v posledný marcový deň na zasadnutí zastupiteľstva. Netradične bolo zasadnutie zvolané do priestorov Domu kultúry v Čadci za striktného dodržiavania protiepidemiologických opatrení.  Poslanci schvaľovali jeden z najdôležitejších bodov roka – rozpočet na rok 2021-2023.

Rozpočet prináša nové aj zaručene dobré investície 

Hlavnou ambíciou rozpočtu na roky 2021-2023 je napriek zhoršenej ekonomickej situácii napredovať v projektoch mesta predovšetkým v oblasti dopravy, parkovacej politiky, budovania nových parkovacích plôch, rozšírenia a modernizácie kamerového systému,  verejných priestorov, životného prostredia, podpory turizmu a športu. 

Rozpočet plánuje ambicióznu kúpu bytov od súkromného investora

Už takmer hotové a pripravené byty čakajú na svojho „nového“majiteľa. Tým sa podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy stane mesto Čadca. 138 bytov bude znamenať možnosť nového bývania pre mladé rodiny s trvalým pobytom v meste Čadca. Mesto má momentálne k dispozícií 319 bytov, všetky sú obsadené. Ak zvažujete možnosť nájomného bývania bližšie informácie nájdete na:  https://www.mestocadca.sk/mestske-najomne-byty.html

Rozhľadňa na tom správnom mieste – Husárik čaká nová atrakcia

Husárik je pre Čadčanov významným miestom. Rozhľadňa môže napomôcť v jeho ďalšom rozvoji.

Súčasné vedenie mesta má záujem vybudovať z osady u Husárika turistické centrum mesta. Za týmto účelom sa spojili s Ing. Stanislavom Mikovčákom, ktorý dlhodobo buduje projekty rozhľadní nielen na Kysuciach, ale aj širšom okolí. Využili preto jeho schopnosti a zdatnosti, pričom Ing. Stanislav Mikovčák podaroval mestu Čadca kompletnú projektovú dokumentáciu rozhľadne. 

Ing. Stanislava Mikovčák: „Rozhľadňa je naplánovaná nad osadou Husárik v nadmorskej výške 780 m.n.m v priestore s nádherným kruhovým rozhľadom. Stane sa prímestskou atrakciou s mimoriadnym turistickým významom. Práve tu končí hlavný hrebeň Javorníkov so svojimi nádhernými výhľadmi. Zároveň sa stane centrom prímestskej turistiky pre krátke výlety z mesta.“

Nová atletická dráha pre mesto

Ing. Milan Gura: „Športovci sa dočkali. Mnohým sa splní sen o profesionálnom bežeckom okruhu v Čadci. Takmer rok intenzívnej prípravy a rokovaní má svoje výsledky. Mesto Čadca je medzi podporenými projektami Slovenského atletického zväzu, ktorý rozdelí 5-miliónovú štátnu dotáciu na rekonštrukciu a výstavbu až 23 štadiónov v rámci SR." 

Mesto Čadca bolo podporené dotáciou na rekonštrukciu 6-tich 400m dráh za 250 000 €. Spoluúčasť mesta prestavuje sumu vo výške 257 tis eur. 

Prímestské časti čaká modernizácia autobusových prístreškov

Mestské časti sa budú v roku 2021 pýšiť novými modernými autobusovými prístreškami. Celkovo prejde obmenou 17 čakárni v predpokladanej hodnote 140 tis Eur. 

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne