Vedenie mesta Čadca otvorilo všetky základné školy prvého stupňa, materské školy a školské kluby. Do škôl sa vrátilo viac ako 90% žiakov. Ostatné ostali na dištančnom vzdelávaní. 

Ing. Milan Gura: „Po nekonečných hádkach v rámci vládnej koalície o tom, či deti majú, alebo nemajú vzhľadom na neutíchajúcu pandémiu nastúpiť na prezenčnú výučbu, som rád, že od pondelka sme otvorili všetky školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Fyzický kontakt s učiteľmi aj so spolužiakmi je nenahraditeľný. Urobili sme všetky kroky  k zabezpečeniu bezpečného vyučovacieho procesu. Apelujeme na prísne dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, a aby sa nezabúdalo na nosenie rúšok. Zároveň tu máme aj povinnosť pravidelného 7 dňového testovania učiteľov a rodičov detí.“

Mesto Čadca vytvorilo podmienky na pretestovanie zamestnancov a rodinných zástupcov detí 

Návrat detí do škôl patrí k prioritám vedenia mesta. Víkendové testovanie určené najmä pre rodičov, učiteľov ale aj širokú verejnosť využilo 2419 osôb, z toho 19 testov bolo pozitívnych. Tento údaj nezahŕňa výsledky testov z ostatných odberných miest, ktoré boli v prevádzke v meste Čadca. 

Jarné školy otvoríme aj v Čadci

Jarné školy pomôžu tým, ktorí nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu, sú určené pre tých žiakov, ktorí majú záujem o prebratie učiva, doučovanie či upevnenie vedomostí. Touto cestou ich chceme podporiť a motivovať k vzdelávaniu aj v čase jarných prázdnin

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne