Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 17. decembra 2021 čadčianski poslanci popri ďalších bodoch schválili aj rozpočet na 2022 s prognózami na roky 2023 a 2024.

Mesto Čadca bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 24 milióna eur. Približne 53 percent z tejto sumy pôjde do oblasti vzdelávania, predovšetkým na bežnú prevádzku materských a základných škôl. Rozpočet nepočíta so žiadnym navyšovaním daní a poplatkov.

Rozpočet na rok 2022

Mesto pokračuje v historicky najrozsiahlejšej oprave čadčianských komunikácií

Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Čadca bude pokračovať. Rekonštrukcie ďalších 13 objektov v podobe ciest a 12 chodníkov bude tvoriť významnú investíciu v rámci rozpočtu. Objekty boli vyberané na základe celkového technického stavu a miery ich poškodenia, ako aj zohľadnením požiadaviek jednotlivých požiadaviek občanov. Nezabudlo sa ani na dobudovanie nových parkovísk, a to na sídlisku III. Tie vzniknú na pôvodných stojiskách, ktoré nahradili moderné polopodzemné kontajnery.

II etapa rekonštrukcie MHD zastávok

Modernizácia autobusových čakárni ma viacero etáp, s cieľom jednotného moderného vzhľadu a bezúdržbovosti. V prvej v roku 2021 prešlo kompletnou

rekonštrukciou 17 ks autobusových čakárni v prímestských častiach Čadečka a Horelica. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom. V roku 2022 s výmenou pokračujeme a kompletne prejde výmenou 18 ks v mestskej časti Milošová, Rieka a sídlisko Žarec.

Urnový háj na cintoríne u Krkošky

Narastajúci počet kremácií, nedostatok miest na pochovávanie zosnulých do zeme a mnoho ďalších otázok. Toto je problematika, ktorá sa každým rokom skloňuje v spojení s cintorínmi čoraz častejšie a obzvlášť v období dušičiek. Vedenie mesta sa preto rozhodlo, že túto problematiku chce riešiť a pripravuje v roku 2022 obchodnú verejnú súťaž  na vybudovanie urnového hája na miestnom cintoríne u Krkošky.

Aj v ťažkých časoch sa našli financie pre športové kluby a podporu športu v meste

Mesto Čadca naďalej bude poskytovať bezplatné športové haly, to znamená, že športovci okrem pridelených dotácií majú možnosť bezplatne využívať športové haly na Ul. športovcov a na Ul. A. Hlinku. Suma, ktorou takto mesto kluby dotuje, prevyšuje sumu 200 tisíc Eur ročne.
Po rozsiahlej rekonštrukcii atletického oválu plánuje pokračovať s oplotením areálu a rekonštrukciou časti športového areálu – krytej tribúny. Zároveň sa počíta s rozsiahlou rekonštrukciou vozovky na ul Športovcov.

Rozpočet pre rok 2022 počíta aj s výmenou umelého trávnika na viacúčelovom ihrisku Milošová a s rekonštrukciou prekážok na Skateparku. Plánuje sa aj vybudovanie nového Workoutového ihriska.

Prvé bezbárierové eko detské ihrisko čoskoro aj v Čadci

V rámci rozpočtu pre rok 2022 sa myslelo aj rodičov s deťmi. V rámci mesta sa plánuje s výmenou prvkov na detských ihriskách. Tie prechádzajú postupnou obnovou a centralizáciou v jednotlivých častiach mesta.

Mesto Čadca bolo v závere roka úspešné v získavaní mimorozpočtových zdrojov, vo výške viac ako 50 000 eur už na jar bude realizovať nový eko projekt s bezbariérovými prvkami pre deti Ihrisko rodinka.

Ing. Milan Gura: „RODINKA“ predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a vytvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny.“

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne