Mesto Čadca pokračuje v úspešnej spolupráci s Univerzitou tretieho veku UNIZA i v novom akademickom roku v dvoch vzdelávacích moduloch: Kysucké dominanty II. a Právno-psychologické minimum II.

Už po štvrtý raz môžu seniori mesta a regiónu Kysuce študovať a spoznávať ďalšie momenty histórie, osobnosti i prírodné krásy. Taktiež majú možnosť nadobudnúť právnu gramotnosť v nových témach a zažiť témy psychológie s odborníkmi z praxe. Novinkou v ponuke štúdia je možnosť získať, po ukončení troch rokov štúdia vo vybranom module, „Osvedčenie o absolvovaní štúdia“ na slávnostnej promócii U3V z rúk rektora UNIZA a za účasti primátora mesta Čadca.

Ponuku nájdete v priložených odkazoch / letákoch:

Ako sa prihlásiť?

Mesto Čadca zabezpečí vzdelávanie 30 seniorom z rozpočtu mesta. V prípade záujmu je možné prihlásiť sa elektronicky vyplnením prihlášky na web stránke univerzity www.ucv.uniza.sk Uchádzači o štúdium na Univerzite tretieho veku sa môžu prihlásiť aj telefonicky 0918 971 108 alebo prostredníctvom e-mailu u3a@uniza.sk

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne