Mesto Čadca ide príkladom iným mestám. Rozhodlo sa ako jedno z prvých samospráv zbierať od obyvateľov bytových domov zvyšky jedla.  Pri panelákoch sa tak už v týchto dňoch  objavia hnedé nádoby na biologicky rozložiteľné odpadky.  Mesto chce podporiť a motivovať  obyvateľom aj tým, že do každej domácnosti poskytlo malý kýblik – na zbieranie biologicky rozložiteľných zbytkov z kuchyne.

Ich vývoz plánuje mesto v skúšobnej prevádzke raz za týždeň. Ak sa ukáže, že interval nebude postačovať,  radnica je pripravená  operatívne interval  zmeniť. 
Primátor Milan Gura: „Som veľmi rád, že nezaháľame a chcem ísť príkladom iným. Ochrana životného prostredia nie je možná bez reálnych skutkov, toto je jeden z našich príspevkov. Budem rád, ak sa triedenie v Čadci ujme. Ide o zmenu návykov, ale potrebnú pre naše okolie a prostredie v ktorom žijeme. Veľmi si želám, aby sa nám veci v tomto smere podarili veci zmeniť a prosím o spoluprácu všetkých obyvateľov.“

Ako postupovať?

 • zber do vedierka v domácnosti - postupne každá domácnosť na sídliskách dostane pre potreby prvotného zberu v domácnosti zberné vedierko s vekom, do ktorého sa bude priamo pri vzniku ukladať kuchynský odpad. Nádobu vynášajte podľa individuálnej potreby.
 • zber do nádoby v stojisku – stojiská zberných nádob vybavíme hnedou 240 litrovou zbernou nádobou. Odpad z vedierka z domácnosti sa vysype priamo do 240 l hnedej zbernej nádoby s označením: BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD.
 • dôležité je naučiť sa, čo do týchto hnedých kontajnerov máme hádzať: Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?
  • šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky,
  • pokazené, zhnité ovocie a zelenina,
  • kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku),
  • vaječné škrupiny,
  • starý chlieb a pečivo,
  • zvyšky jedla (neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu),
  • mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky,
  • potraviny po záručnej dobe, 
  • trus malých domácich zvierat,
  • papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
  • potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,
  • použitá papierová vreckovka, utierka a servítok

 

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne