Určite si väčšina ľudí všimla pomerne dosť medializovaný problém so zberom tzv. bio odpadu. Drvivá väčšina samospráv nie je schopná splniť si zákonnú povinnosť a zabezpečiť takýto zber. Na Slovensku je asi 6 miest a obcí, ktoré túto povinnosť zvládnu. Medzi túto skupinu patrí aj naše mesto. V dostatočnom predstihu sme takýto zber zabezpečili. V dostatočnom predstihu sme sa túto povinnosť zodpovedne pripravili a získali sme značnú sumu s mimorozpočtových zdrojov na pokrytie nemalých finančných nákladov. V súčasnosti sme dokonca dávaný ako príklad pre samosprávy na celom Slovensku. 

V posledných dňoch naše mesto navštevuje veľké množstvo zástupcov rôznych miest a obcí. Žiadajú nás o radu a učia sa u nás ako to funguje. Samozrejme, že systém nie je dokonalý, ale nedostatky postupom odstraňujeme. Získavame cenné skúsenosti a pomáhame aj iným samosprávam.

Milan Gura:“Na povinnosť sme sa zodpovedne pripravovali a v dostatočnom predstihu sme takýto zber dokázali spustiť. Drobné problémy postupne odstraňujeme. Touto cestou by som sa chcel poďakovať zamestnancom, že sme to spoločne dokázali a stali sme sa lídrami  v plnení tejto povinnosti v rámci celého Slovenska.“

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

Viac o mne