Ľuďom žijúcim v chudobe pomôže nový projekt s názvom Hlinený dukát. Vďaka symbolickému platidlu - dukátu vyrobenému z hliny, si budú môcť zabezpečiť okrem teplého jedla a potravinového balíka aj služby ako napríklad pranie, nocľah či osobnú hygienu.
Chudobných ľudí a osoby v núdzi môže symbolickým platidlom podporiť ktokoľvek. Projekt ponúka možnosť pomoci bez obáv zo zneužitia daru.

Aktuálne je dostupný v meste Čadca prvý predajný automat a to na budove Mestského úradu v Čadci. 

Projekt prináša nádej a pomáha z ulice

Dať človeku dukát je lepšie ako dať mu peniaze. Hlinený dukát je pomoc, ktorá nemôže byť zneužitá. Za dukát si nekúpi alkohol ani drogy. Možno sa núdzny človek stretáva s hlineným dukátom prvýkrát. Jeho reakcia môže byť spočiatku odmietavá. Informujte ho, že za dukát dostane jedlo, nocľah, zabezpečí mu hygienu a nasmerujte ho na najbližšie výmenné miesto - DOM CHARITY SV. GIANNY ČADCA. Dukát z hliny pomáha na ceste z ulice.

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio