Údržba, rekonštrukcia a starostlivosť o existujúce mestské detské ihriská, ako aj budovanie nových detských ihrísk je jednou z významných priorít mesta. 
Detské ihriská na území Čadce sú v správe Mestského podniku služieb Čadca, ktorý ich udržuje, stará sa o ne, v prípade potreby opravuje poškodené prvky. Tieto práce začnú v najbližších dňoch.
V meste máme spolu 14 detských ihrísk, ihriská sú riadne označené a majú schválený prevádzkový poriadok. Výmena poškodených prvkov a náhrada za nové hracie prvky prebehne na každom ihrisku v správe mesta, taktiež sa zrealizuje dezinfekcia pieskovísk.

Nové detské ihriská aj v tomto roku

V minulom roku sme vybudovali 2 nové detské ihriská, a to na sídlisku Kýčerka oproti obchodnému domu Lidl, a.s. a v priestoroch mestského kúpaliska. Komplexnou rekonštrukciou prešlo ihrisko na ul. SNP. 
V tomto roku vybudujemé 2 nové multifunkčné ihriská v celkovej sume 150 tis Eur. Pôjde o lokalitu sídlisko Kýčerka a Martinkov potok.

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio