Tešiť sa môžete na nielen na nový vzhľad, otvorený a transparentný úrad. Prínosom bude možnosť otvoriť a umožniť  lepšie a rýchlejšie vyhľadávať informácie. Mesto chce zverejňovať viac informácií z kľúčových oblastí mesta ako je doprava, osvetlenie či životné prostredie.

Virtuálny cintorín je jednou z noviniek, ktorú pripravujeme v rámci modernej samosprávy mesta občanom.  Na tomto portáli sú zverejnené hrobové miesta cintorínov v správe mesta Čadca. Nájdete tu mapy cintorínov s vyznačenými hrobmi a údajmi o zosnulých. K tomu samozrejme chceme doplniť aj informačné tabule, ktoré budú pri vstupoch na cintorínoch, aby si ľudia mohli pozrieť, v ktorej časti sa hrob, ktorý idú navštíviť nachádza. Je to hlavne pre tých, ktorí prichádzajú sporadicky, možno raz do roka, aby nemuseli blúdiť po cintoríne a hľadať kde to pred rokom, dvomi, tromi boli.

Virtuálny cintorín bude používateľom sprístupnený na pripravovanom novej webovej stránke mesta.

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio