Mesto Čadca ešte v roku 2018 podpísalo zmluvu o dielo na realizáciu rekonštrukcií krytov  miestnych komunikácií a chodníkov. Dodávateľom prác je spoločnosť CESTY SK, s.r.o.  Práce sa realizujú po etapách, pričom v roku 2018 bolo z rekonštruovaných viacero úsekov a v týchto dňoch spoločnosť vykonáva na území mesta reklamácie a práce na nových úsekov a to konkrétne na ulici Mierovej, ulici Gočárovej a Jášikovej. Budujú sa aj nové chodníky na ulici Okružnej a Kollára.

Rekonštrukcie a modernizácie komunikácií v meste:

 • Radnica rekonštrukcie realizuje v rámci partnerského projektu Lepšie spojenia so sieťou TEN-T šanca pre rozvoj okresov Žywiec a Čadca.
 • Celkové náklady rekonštrukcie predstavujú čiastku 775 tisíc eur, ktoré uhradíme z eurofondov a z rozpočtu mesta.

Úseky modernizácie:

 • ulica Okružná po SNP
 • ulica Okružná do Dukelských hrdinov
 • ulica Kollára
 • ulica SNP
 • ulica Mierová
 • ulica Gočárová
 • ulica Jašíková
 • ulica Janka Kráľa
 • ulica Antona Bernoláka
 • ulica Podjavorinská
 • ulica Janka Kráľa – cesta k bytovke
 • ulica Rázusová
 • ulica Bottova
 • ulica Školská
 • parkovisko na ul. Gočárovej
 • chodník pod Billou
 • chodník Okružná
 • chodník Kollára
Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio