Úspešným projektom sme zveľadili prírodné krásy geolokality Megoňky, ktoré sú známe guľovými objektmi a vytvorili sme viac ako osem kilometrov dlhú náučnú cyklotrasu. Tá vedie cez dva samosprávne kraje Moravskoslezský a Žilinský samosprávny kraj. Na slovenskej strane vzniklo, tzv. múzeum v prírode s prístreškom z titánzinku. V lokalite Megoňky sa umiestnili aj smetné koše, lavičky, stojan na bicykle. Na stenách interiéru bude osadených šesť infotabúľ s historickými fotografiami a informáciami o nálezoch. Súčasťou expozície ako už vidieť je aj multifunkčné pódium, ktoré bude slúžiť na náučno-prezentačné aktivity.

Z projektu sa môžu okrem nadšencov cykloturistiky tešiť aj obyvatelia Milošovej. V rámci investícii sa minulý rok obnovila hlavná komunikácia až po konečnú zastávku SAD dlhú viac ako 1,5 km. Zároveň sme obnovili 260 metrov dlhú cestu z otočne pre autobusy do kameňolomu Megoňky.

Vedenie mesta ďakuje študentom Strednej odbornej školy drevárskej z Krásna nad Kysucou a CHKO. Za ich pomoci sme vyčistili od náletovej zelene geolokalitu Megoňky.

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio