Krátko po voľbách sa vedenie radnice rozhodlo prihlásiť do portálu „Odkaz pre starostu“. Ide o virtuálny priestor, ktorý umožňuje obyvateľom komunikovať s radnicou a nahlasovať problémy, ktoré ich trápia.

Zo strany Čadčanov je o spoluprácu obrovský záujem, od začiatku dostalo vedenie mesta takmer 60 podnetov. Najviac ohľadom čistoty v uliciach a starostlivosti o cesty a komunikácie.

Skúsenosť síce ukazuje, že obyvatelia neraz nevedia, čo je v kompetencii samosprávy, portál ich ale v kompetenciách pomerne rýchlo a dobre zorientuje.

Radnica dohliada na riešenia nahlásených problémov. Zodpovedný pracovník sa snaží uviesť, kto je za problém zodpovedný, poprípade, kto sa bude podnetom zaoberať. I spätne sa o veci mesto zaujíma. Kontroluje, či bol podnet vyriešený.

Nie všetko sa dá riešiť okamžite a na počkanie, veľa závisí od finančných možností mesta. Málo podnetov je takých, ktoré by sa zdali byť nezmyselné, portál filtruje a nepúšťa podnety, ktoré sú vulgárne.

„Mali sme prípad (úplne prvý podnet) – ktorý sa týkal čistoty na Moyzesovej ulici. Na označenej ploche bola skládka, neporiadok. Oddelenie životného prostredia obratom zorganizovalo s obyvateľmi brigádu. Mestský podnik služieb zabezpečil kontajner a obyvatelia si plochu vyčistili. To je príklad dobrej spolupráce, aj keď je pravdou, že odpadky sa v lokalite kopia zas. Dôležité ale je povedať, že komunikácia medzi mestom a občanmi naozaj funguje.“

Odkaz pre starostu Vám v ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú komunikované so samosprávou a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. https://www.odkazprestarostu.sk/cadca

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio