Mestskí poslanci odsúhlasili Koncepciu umiestňovania reklamných stavieb a reklamných zariadení na území mesta. Materiál zavádza podmienky a obmedzenia pri umiestňovaní reklamných stavieb a zariadení. Predovšetkým má slúžiť ako nástroj v boji s reklamným smogom. Mesto dúfa, že výsledkom bude zníženie počtu reklamných plôch.

Koncepcia určuje všeobecné pravidlá umiestňovania reklamných stavieb a objektov ako aj konkrétnejšie pravidlá umiestňovania podľa územia. „Nevkusné bilboardy, trojnožky, citylighty, bannery, plagáty a stĺpy polepené letákmi aj takto začína vypadať naše mesto. Účelom koncepcie je zabrániť neprimeranému reklamnému smogu a nastavenie základných kritérií umiestňovania reklamných stavieb a objektov v mestskom prostredí“ uviedol primátor mesta Ing. Milan Gura.

Koncepcia bude slúžiť ako podklad pre stavebný úrad k stanoviskám pre povoľovanie umiestňovania reklamných stavieb a reklamných objektov na verejných v meste Čadca.

 

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio