Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Čadci má novú predsedníčku. 
Vedenie mesta ďakuje za doterajšiu aktívnu prácu pani Mgr. Miroslave Minárikovej a blahoželáme pani Krkoškovej k funkcii.

Ing. Milan Gura:“Funkcia prináša určitú obetu, ale som rád, že dámy budú tvoriť jeden skvelý tandem, ktorý bude prínosom pre celú organizáciu a jej členov. Dôkazom bol aj plán aktivít pre rok 2019, ktorý mi predstavili. Už v máji nás v meste čakajú okresné športové hry seniorov. Som skutočne rád, že naši seniori žijú s našim mestom a aktívne sa do diania zapájú.“

Informácia pre študentov, priaznivcov a budúcich záujemcov o Univerzitu tretieho veku. 
Mesto Čadca aj naďalej bude podporovať finančne vzdelávanie seniorov mesta.
V akademickom roku 2019/2020 ponúkame záujemcom z mesta Čadca a okolia možnosť prihlásiť sa na 1-ročné štúdium v module Právno – psychologické minimum a Kysucké dominanty, a rozšíriť si tak svoje vedomosti.

Viac o možnosti štúdia na http://www.ucv.uniza.sk/

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio