Olympijský víťaz a majster sveta v atletike Matej Tóth so svojim tímom priniesol celoslovenský projekt pre deti predškolského a mladšieho školského veku – Športovú akadémiu Mateja Tótha aj do nášho mesta. Jej cieľom je budovať prirodzený vzťah detí ku športu od malička a zároveň zabezpečiť, aby sa hýbali správne.

Ing. Milan Gura: „Prvoradým zámerom vzniku akadémie v Čadci bolo pritiahnuť deti k športu. Tréningový program je vystavaný tak, že dáva šancu každému dieťaťu športovať a možno sa stať aj vrcholovým športovcom. Najdôležitejší je pozitívny príklad a podpora k športovaniu. To Matej dnes medzi detí priniesol. “

Čo je Športová akadémia Mateja Tótha?

Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady.

Tento jedinečným tréningovým programom, ktorý dbá na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a radosť z pohybu prichádza do nášho mesta vďaka finančnej podpory spoločnosti Lumaco.

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio