Ministerstvo pôdohospodárstva SR v týchto dňoch prerozdelilo 13 miliónov eur z eurofondov na zelenú infraštruktúru. Medzi úspešnými projektmi je aj Čadca. Najväčšie čadčianske sídlisko sa tak dočká zásadnejšej rekonštrukcie. Viac ako 460 tisíc eur radnica získala na jeho revitalizáciu v rámci uvedených eurofondov.

Sídliska čaká stavebný boom

Radnica v týchto dňoch pripravuje obnovu komunikácií, chodníkoch a vybudujú sa aj nové parkovacie plochy. Úspešný europrojekt priniesol do mestskej kasy 1 milión 200 tisíc eur na obnovu ciest. Je to slušný balík financií, za ktoré dokážeme urobiť veľmi veľa práce, konkrétne na ulici Okružná, J. Kollára, SNP, Gočárová, Mierová, A. Bernoláka, J. Kráľa, Jášiková. No rozpočet mesta nezabudol ani na ďalšie investície, ktoré sú smerované na tvorbu nových parkovací plôch.

Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka

Mesto Čadca projektom zabezpečí zlepšenie kvality bývania a života na sídlisku Kýčerka ako aj zvýšenie atraktivity prostredia obnovou plôch pre oddych, relax a pohybové aktivity pre všetky vekové skupiny . Zabezpečí sa revitalizácia verejnej zelene formou obnovy zatrávnených plôch a výsadbou stromov. Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt.

Ing. Milan Gura: „Mojou prioritou bolo dobudovanie sídliska Kýčerka a jeho stavebná uzávera. Som nesmierne rád, že v rukách držím výsledky hodnotenia projektov a mesto Čadca je medzi podporenými projektami. Projekt je zameraný na sídlisko Kýčerka, hovoríme o  lokalite medzi existujúcou zástavbou bytových domov, kostola a základnej školy J.A. Komenského. Podarilo sa získať 460 tisíc eur, projekt počíta s vybudovaním veľkého parku s ihriskami, s workoutovými ihriskami, skrátka máme v pláne vytvoriť taký priestor, na ktorom by sa obyvatelia sídliska mohli stretávať. Myslím si, že týmto prispejeme jednoznačne k vyššej kvalite ich bývania.“

Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 19. januára 2018: http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=12493

Mapa ciest ktoré prejdú rekonštrukciou

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio