Mesiac október patril seniorom. V tomto mesiaci Mesto Čadca pripravilo pre seniorov bohatý program.

Už tradičná Senior párty prilákala členov Jednoty dôchodcov v Čadci. Takmer 250 seniorov sa zišlo v Dome kultúry, kde seniorov potešili hudobné šlágre a bohatá tombola.

Primátor v rámci mesiaca zavítal aj medzi seniorov, ktorí sú klientmi domovov dôchodcov na pôde nášho mesta. Neprišiel naprázdno a odovzdal darčeky, ktoré vybralo vedenie a zamestnanci jednotlivých domovov pre skvalitnenie pobytu seniorov.

Vedenie mesta nezabudlo ani na zábavu. Pozvalo seniorov mesta na Šláger parádu, kde sa v dvojhodinovom programe predstavili interpreti Martin Jakubec, Božanka a Robo Kazík známe šlágre.

Posledné októbrové dni patrili stretnutiu Čadčanov, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum. Slávnostné stretnutie otvoril príhovorom primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura, ktorý našim spoluobčanom i osobne zablahoželal a do ďalších rokov im poprial pevné zdravie, pohodu a porozumenie v kruhu svojich rodín.

Ing. Milan Gura: „Seniori, sú tí ktorým záleží na našom meste, ktorí nám častokrát ukazujú, koľko toho vedia urobiť nielen pre seba, svoje okolie, ale aj pre Čadcu. V rámci mesiaca október som sa s Vami naši seniori stretával na viacero kultúrno-spoločenských, ale aj priateľských stretnutí. Rozhovor s vami je pre mňa vždy veľkým zážitkom. Vo svojom programe sa snažím aspoň na chvíľu, ale pravidelne medzi nich zavítať. Milí seniori prajem Vám ešte raz pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu,  elánu a radosti zo života . Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.“ 

Vedenie mesta Čadca ďakujeme našim seniorom za roky ich prínosu pre naše mesto a prajeme im mnoho ďalších rokov plných radosti, pohody a najmä pevného zdravia.

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio