Chalupkova ulica bola pred zavedením nového systému zberu polopodzemnými kontajnermi vyvážaná dvakrát za týždeň. Vybudoval sa nový systém zberu odpadu, z ulice zmizli neefektívne staré stojiská, vytvorili sa nové parkovné miesta, a to všetko prinieslo zlepšenie komfortu bývania na uvedenej ulici.

Nový systém zberu priniesol aj zvýšenie vývozu na 3-krát. Nebolo to ale novými polopodzemnými kontajnermi, ale týždenne sa navýšil objem odpadu o 99 tisíc litrov.

Kto, čo, to spôsobilo už z časti vieme.

Ľudia si nové polopodzemené kontajnery pomýlili s veľkokapacitnými, a tiež nastáva problém s "nosičmi odpadov" na Chalupkovu ulicu, ktorí tu nežijú (v tomto smere už mesto pripravuje opatrenia).
 Sviatky vždy prinesú nadmerné množstvo odpadu.

Vývozy boli prispôsobené aj tomuto náporu. Vývoz prebiehal v čase 22., 25., 27., 29. a 31. decembra.

No aj tak to nestačilo.

Vedenie mesta rozhodlo, že 2 vybudované stojiská sa doplnia o ďalšie. Uvidíme, či to už bude kapacitne postačujúce alebo sme to len my ľudia, ktorí si nevážime dobré veci, ktoré majú zvýšiť komfort nášho bývania.

 

Nové matičné námestie

Pomáhať,
spájať a slúžiť

Som rodák z Oščadnice. Narodil som sa v septembri 1965 v rodine robotníka. Môj otec pochádzal z Kráľovej pri Senci a priniesol na Kysuce nezvyčajné meno - Gura. Otec si zamiloval tento kraj, aj keď mama by ho radšej nasledovala do teplejšieho a úrodnejšieho kraja dolniakov, ale on chcel zostať...

celé bio