Priemyselný park naberá na sile - vznikajú nové pracovné miesta

V týchto dňoch som sa osobne stretol s viacerými majiteľmi, riaditeľmi podnikov v priemyselnom parku za jediným účelom. Ako vidia najbližšie obdobie, ktoré iste nebude ľahké.  Skúsenosť mi hovorí, že jednou zo základných istôt človeka je práca, ktorou si zabezpečí prostriedky na život.  Každý jeden zo zamestnávateľov s ktorým som sa stretol mi potvrdil, že majú veľa práce a dok...

Pozvánka na Rezbárske sympózium - Čadca Mesto so srdcom 2022


Sympózium bude prebiehať počas 4 dní (5. – 8. októbra 2022) sídlisko Žarec – Kurty Žarec, počas ktorých ľudoví rezbári vytvoria sochy a objekty podľa vlastných návrhov.  Tento rok vzniknú sochy, ktoré budú osadené na novom Drotárskom chodníku v meste Čadca.  Sympózium je určené širokej verejnosti, ktorá bude mať možnosť vidieť ako vzniká umelecké dielo. Zároveň umožní str...

Škola priateľská k deťom a rodičom

Všetci o školstve hovoria ako o priorite, ale obvykle to ostane iba pri slovách. Tu ponúkam istoty, že školstvo nie je pre mňa len priorita na papieri, ale skutočná. Od začiatku svojho pôsobenia pracujem na skvalitňovaní školstva v meste. To sa odrazilo nielen na lepších podmienkach pre žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení v meste.   Školstvo za môjho pôsobenia na post...

Skúsenosti pri riadení mesta vytvárajú istoty pre občana.

Malý obchvat, budovanie úseku D 3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, generálna oprava mosta na Žarci v smere na Horelicu a priemyselný park.  Životná skúsenosť mi hovorila, že pre mesto a jej občanov budú tieto štyri projekty do budúcna veľmi potrebné. Boli to jedny z najväčších akcií v hodnote stoviek miliónov eúr, ktoré sa nám podarili zrealizovať v období môjho primátorovania.  ...

Mesto Čadca pokračuje už 6 rok v úspešnej spolupráci s Univerzitou tretieho veku UNIZA

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 Univerzity tretieho veku UNIZA sa uskutočnilo dnes na pôde Mestského úradu v Čadci.  Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov.
 Úvodné slovo patrilo primátorovi mesta Ing. Milanovi Gurovi, ktorý poslucháčov Univerzity tretieho v...

všetky články